Ocean Spray

Ocean Spray

Website

Ocean Spray je udruženje samostalnih proizvođača brusnice koje je zahvaljujući inovativnim tehnologijama i modernom načinu proizvodnje postao svetski lider u proizvodnji i preradi brusnice u cilju dobijanja visokokvalitetnih sirovina za pekarsku i konditorsku idustriju.